Sprečimo eskalaciju ubistava žena

Mi muškarci okupljeni oko inicijative „Ne posmatraj. Reaguj!“ ovog 18. maja na Dan sećanja na žene žrtve nasilja sećamo se svih ubijenih žena i poručujemo da niko nema prava da oduzme ŽIVOT!

Tražimo od institucija da hitno osnuju telo za praćenje Femicida da bi mogli sistemski da pratimo ubistva žena i otkrijemo probleme u samom sistemu koje treba otkloniti. Crveno svetlo alarma odavno svetli. Mi više ne možemo da čekamo i da brojimo ubijene žene. Saznanja da nasilnici beže policiji, da ne postoji kontrola izrečenih mera zabrane prilaska, da su se ubijene žene obraćale institucijama i ostale nezaštićene, da ni devojčice nisu pošteđene, pokazuju da institucije danas nisu u stanju da odbrane živote žena. Mi kao društvo još uvek nismo stvorili nultu toleranciju na nasilje i atmosferu podrške žrtvama.

Okupili smo se da se zajednički borimo protiv nasilja prema ženama i ne želimo da zatvaramo oči pred ovim ogromnim društvenim problemom. U zemlji natopljenoj nasiljem želimo da snažno podignemo glas protiv svih vidova nasilja a naročito femicida. Svaka ubijena žena je nečija majka, sestra, baka, tetka, drugarica, a ne samo broj u nizu.

Stoga pozivamo sve muškarce da uvek reaguju na bilo koji oblik nasilja prema ženama u svojoj okolini. Mnogobrojni primeri ovakvog ponašanja nam daju za pravo da ima mnogih onih koji smatraju nasilje nedopustivim ponašanjem. Žene imaju ista prava kao i mi i imaju pravo na život bez straha i nasilja.

Različita istraživanja pokazuju da se femicid najčešće dešava kao izraz ljubomore ili zbog odlaska partnerke. Ljubomora ubija i zato je važno da mi muškarci naučimo, u slučaju prekida emotivne veze ili odlaska partnerke ili supruge, da odgovorno i nenasilno prihvatimo tu njihovu odluku – nikada ne vređamo ženu, ne progonimo je i ne uznemiravamo, na posežemo za nasiljem niti pokušavamo da joj se osvetimo ili na neki drugi način naudimo.

Pozivamo sve muškarce da nam se pridruže i budu saveznici u borbi protiv nasilja!

Nacionalni Dan sećanja na žene žrtve nasilja ustanovljen je 2017. godine odlukom Vlade Republike Srbije u znak sećanja na 18. maj 2015. godine, kada je u porodičnom nasilju u Srbiji za 72 sata ubijeno sedam žena.