Seksualno nasilje je veoma čest oblik nasilja na našim prostorima. Mnogi muškarci ženu posmatraju kao objekat i svoje vlasništvo. Mi verujemo u to da je „Ne je uvek NE“.

Seksualo nasilje je svaka vrsta pritiska na seks ili prinuda na seksulane činove sa kojima se osoba ne slaže. Pristanak je osnova svakog zdravog seksualnog odnosa. Zapamtite svako „NE znači NE“ i žena uvek ima pravo da kaže NE, čak i ako je u braku.

Seksualno nasilje se može desiti i među ljudima koji se međusobno poznaju, kao i u kontektstu porodičnog nasilja – u porodici, u braku ili partnerskoj vezi.

Pretrpljeno seksualno nasilje ostavlja posledice na mentalno zdravlje žene, uključujući i anksioznost i različite vrste post-traumatskih poremećaja.

Neki od oblika seksualnog nasilja su:

  • Silovanje
  • Nanošenje neželjenog bola tokom seksualnog odnosa
  • Povređivanje genitalija
  • Prinuda na seks bez kontracepcije
  • Prinuda žene na seksualne aktivnosti koje ne želi
  • Korišćenje seksualno degradirajućih psovki i uvreda
  • Neželjeno dodirivanje
  • Neželjeno izlaganje pornografiji
  • Seksističke šale