Ne posmatraj. Reaguj!

Inicijativi „Ne posmatraj. Reaguj!“ volonterski se priključujete se potpisivanjem Povelje – muškarci protiv nasilja prema ženama. Osim toga možete se priključiti i našoj Viber zajednici.

Znamo da zaustavljanje nasilja prema ženama može biti još uspešnije ako se mi muškarci aktivno uključimo u njegovo sprečavanje. Zato pomozi. Priključi se i ti!

Kako možete da se uključite

Uspeh naše inicijative zavisi od svih nas i svako može da da svoj dobrinos

Potpisivanje povelje

Polazeći od UNITE deklaracije pravih muškaraca , sa svešću da je nasilje prema ženama kršenje ženskih ljudskih prava i jedan od najvećih problema sa kojima se žene susreću, potpisujemo ovu povelju.

Volontiranje

Aktivistička inicijativa „Ne posmatraj. Reaguj!“ je otvorena za uključivanje svih onih koji bi posvetili svoje slobodno vreme, znanje, veštine i energiju aktivnostima od opšteg interesa, izgradnji ravnopravnijeg društva, borbi protiv nasilja prema ženama i poštovanja ljudskih prava. U inicijativi uvek ima nekog posla i svaka pomoć nam je dobro došla. Takođe i u svojoj sredini možete u asaradnji sa nama volonterski organizovati neku akciju promocije Povelje i aktivnosti inicijative.

Za volontiranje je potreban entuzijazam, energija i dobra volja. Pozivamo Te da se priključiš našem malom timu, stekneš novo iskustvo i dobro se zabaviš. Javi nam se na neposmatraj@reaguj.rs