Povelja

„Muškarci protiv nasilja nad ženama“

Polazeći od UNITE deklaracije pravih muškaraca , sa svešću da je nasilje prema ženama kršenje ženskih ljudskih prava i jedan od najvećih problema sa kojima se žene susreću,

ja, _____(ime i prezime)_____

obavezujem se da ću reagovati na svako ispoljavanje nasilja i da nikada neću biti taj koji će posegnuti za bilo kojom vrstom nasilja prema ženama – fizičkog, verbalnog, seksualnog, psihološkog, ekonomskog ili nekog drugog.

Primena nasilja je naučeno i namerno ponašanje koje možemo i moramo sprečiti. U zaustavljanju nasilja radiću na osvešćivanju drugih muškaraca, naročito dečaka.

Zato ću, u skladu sa svojim mogućnostima aktivno raditi na:
– Prevenciji nasilja i promociji nenasilnih modela ponašanja
– Prijavljivanju slučajeva i podršci ženama koje se nalaze u situaciji nasilja ili su ga preživele,
– Kreiranju okruženja bez nasilja, seksualnog uznemiravanja ili ucenjivanja žena,
– Eliminisanju seksističkih izjava i ponašanja u poslovnom okruženju i javnosti,
– Stalnoj afirmaciji i odbrani ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti,
– Partnerstvu i saradnji sa svima koji su angažovani u borbi za društvo bez nasilja.

Zajedno sa drugim potpisnicima rukovodiću se pozitivnim primerima iz zemlje i sveta, biću proaktivan, otvoren i spreman za promene u sebi i svom okruženju.

Potpis _________________

Podaci se prikupljaju samo u svrhu dalje komunikacije i kampanje

Forum pravih muškaraca je deo UNiTE kampanje – kampanje bivšeg Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki Muna, za eliminaciju nasilja nad ženama koja za cilj ima prevenciju i eliminaciju nasilja nad ženama i devojčicama širom sveta. UNiTE kampanja jepokrenuta 2008. godine i u okviru nje UN agencije pokreću različite akcije u okviru UN sistema za prevenciju i kažnjavanje nasilja nad ženama. Kroz UNiTE, Ujedinjene nacije udružuju snage sa pojedincima, civilnim društvom i Vladama kako bi eliminisali sve oblike nasilja nad ženama.

Ukoliko budem dokazano optužen za bilo kakvo nasilje ili nedolično ponašanje prema ženama, bilo u prošlosti ili budućnosti moj potpis na ovoj deklaraciji automatski prestaje da važi.

 

Povelju potpisujete popunjavanjem forme ispod ovog teksta. Povelju vam šaljemo na email koji unesete.