Viber stikeri – Ne posmatraj. Reaguj!

Inicijativa „Ne posmatraj. Reaguj!“ predstavila je prvi paket Viber stickera sa motivima borbe muškaraca protiv nasilja prema ženama i njihovog zalaganja za rodnu ravnopravnost. Ovi stikeri, na nama omiljenoj mesidžing aplikaciji, treba da pomognu u međusobnoj komunikaciji i motivišu, pre svega, mlađe muškarce da ih u svakodnevnoj komunikaciji što češće koriste. Koristeći ih oni će pokazati svoju spremnost da na nasilje uvek reaguju i iskažu jasan stav da je nasilje prema ženama nedopustivo.

Ovo su prvi autentični stikeri na Viber Sticker Marketu sa temom borbe protiv nasilja prema ženama inicarani od strane muškaraca. Njihovo objavljivanje je realizovano kroz intenzivnu saradnju Inicijative „Ne posmatraj. Reaguj! i centrale za Evropu kompanije Rakuten Viber.

Svakodnevne i česte situacije u kojima se koristi govor mržnje, seksizam, diskriminacija, promocija nasilja i mizoginije često nemaju kreativan prostor za adekvatan odgovor. Autentični stickeri koji su pred vama omogućavaju svima da daju jasan nenasilni odgovor koji u sebi nosi i dozu kreativnosti. Motiv izlaska iz „Muške kutije“ i prevazilaženja nametnute patrijahalne uloge muškarcima, može da se koristi u svim situacijama u kojima se muškarci ponašaju stereotipno, nasilno, diskriminišu žene i/ili tretiraju ih kao objekte ili manje vredne. Takođe tema ljubavi koja je uvek važna kao i opasnost i destruktivni potencijal ljubomore su na prijatan način prikazani. Verujemo da će ovi sikeri olakšati davanje povratnih informacija na jedan uljudan način koji sadrži jasan stav „NE nasilju prema ženama!“.

Paket stikera pod nazivom „Ne posmatraj. Reaguj!“ je besplatan i spreman za preuzimanje. On se može preuzeti na linku https://stickers.viber.com/pages/Reaguj ili putem pretrage Sticker Marketa na vašoj Viber aplikaciji.

Svi korisnici Vibera koji budu besplatno preuzeli ovaj stiker paket postaće i članovi zajednice „Ne posmatraj. Reaguj!“. Kroz ovaj Viber kanal članovi zajednice dobijaju informacije o slučajevima nasilja, zanimljivostima iz oblasti rodne ravnopravnosti kao i mogućnosti učešća u različitim društveno korisnim kampanjama.

Verujemo da će i ovi stikeri podsećati sve one koje ih budu koristili da je nasilje prema ženama nedopustivo i da se protiv njega na svakom mestu treba i mora boriti.