Psihološkim nasiljem nasilnici urušavaju nezavisnost i samopouzdanje žene sa ciljem da održe moć i kontrolu u njihovoj vezi.

Iako psihičko nasilje ne ostavlja modrice i ožiljke, ono ostavlja posledice na mentalno zdravlje. Depresija, anksioznost, misli o samoubistvu ili pokušaj samoubistva su neka od stanja kroz koja prolaze žene koje su iskusile ili trpe emocionalno zlostavljanje.

U osnovi psihološkog nasilja je verbalno zlostavljanje. Nasilnik konstantno kritikuje ili vrši negativno “etiketiranje” osobe.

Psihološko nasilje je više od jedne rasprave, ono se dešava duži vremenski period tokom kojeg nasilnik kontoliše ženu i urušava njeno samopouzdanje, mentalno zdravlje i proizvodi osećaj straha i nesigurnosti.

Neki od vidova emocionalnog i psihološkog nasilja su:

 • Okrivljavanje za sve probleme koji postoje u vezi ili braku
 • Poređenje sa drugima i urušavanje samopouzdanja
 • Ponižavanje i omalovažavanje pred drugima
 • Kritikovanje ženine inteligencije, izgleda, sposobnosti
 • Zlovolja i optuživanje žene za sopstvene neuspehe i nezadovoljstvo
 • Vikanje, vređanje i psovanje, nazivanje pogrdnim imenima
 • Nabijanje osećaja krivice ženi ukoliko ne želi seksualni odnos
 • Ucenjuje Vas da će učiniti nešto, ako ne uradite ono što on želi
 • Pretnja samoubistvom
 • Nemogućnost da se razgovara o onome što se dešava u vezi ili braku
 • Vaš strah da pričate o onome što Vam se događa i kako se osećate
 • Kontrolisanje kada odlazite, a kada se vraćate kući
 • Sprečavanje da se viđate sa prijateljima i porodicom ili da uspostavljate nova prijateljstva i kontakte
 • Potreba da odustanete od svega, samo da biste ugodili partneru ili izbegli njegovo nezadovoljstvo.