Ekonomsko nasilje je često teško prepoznatljivo, naročito u tradicionalnim i patrijarhalnim sredinama kao što su naše na Zapadnom Balkanu, u kojima je ustaljeno mišljenje o tome šta su ženske, a šta muške uloge – da muškarac treba da zarađuje i raspolaže novcem, a žena da brine o porodičnom životu. Ekonomsko nasilje najčešće dovodi do izolacije žena, urušavanja njihove sigurnosti i stvaranja osećaja zavisnosti. Mnoge žene su postale izložene ekonomskom nasilju kada su zasnovale porodicu, dobile decu i pristale da napuste posao kako bi brinule o deci i domaćinstvu. Sprečavanjem da se zaposli, nasilnik drži ženu u podređenom i zavisnom položaju.

Neki od znakovi finansijskog zlostavljanja su:

 • Kompletna kontrola finansija i novca
 • Zabrana pristupa bankovnim računima
 • Davanje neadekvatne i nedovoljne količine novca i nadgledanje na šta žena troši novac
 • Nedavanje novca za izdržavanje i potrebe porodice
 • Zabrana ženi da ima zaposlenje
 • Oduzimanje zarade i zabrana raspolaganja zaradom
 • Sprečavanje žene da odlazi na posao ili primoravanje da napusti posao
 • Pravljenje različitih ekscesa na radnom mestu koje dovode do otkaza žene (dolazak i uznemiravanje žene na radnom mestu, uznemiravanje kolega, klijenata, poslodavca i sl.)
 • Korišćenje ženinih kreditnih kartica
 • Nagovaranje žene na zaduživanja
 • Onemogućavanje da napredujete u poslu (zabrana da se stručno usavršavate, pravljenje ekscesa na poslu…)
 • Onemogućavanje školovanja (uskraćivanje vremena za pripremu ispita, organizovanje druženja pred Vaše ispite, uplaćivanje putovanja…)
 • Zahtevi da se imovina koju stičete vodi na njegovo ime
 • Mnogobrojne druge situacije