Vreme je da policija i tužilaštvo reaguju!

Redakcija BIRN-a i njihova novinarka Anđelija Milivojević obavestili su javnost da je Telegram platforma, na inicijativu BIRN-a, ugasila trinaest grupa u kojima je utvrđeno da se delila osvetnička pornografija. Ove grupe su identifikovane tokom istraživanja koje su BiRN i Anđela sproveli.

Inicijativa “Ne posmatraj. Reaguj!” ponavlja zahtev da se nadležne institucije oglase i hitno reaguju u ovom i svim drugim slučlajevima osvetničke pornografije. Očigledno je da država može da uradi mnogo više da zaštiti žene u Srbiji. Verujemo da tužilaštvo i odeljenje za viokotehnološki kriminal vrlo lako mogu, u saradnji sa Telegram platformom, pronađu administratore grupa koji se sada i javno oglašavaju i pokrene tužbe, kao i da traže gašenje svih ostalih identifikovanih grupa. Nakon ovog gašenja Telegram grupa na osnovu samo jedne istraživačke priče, država nema nikakav izgovor da ne reaguje! Sada je pravi trenutak da se administratori grupa privedu pravdi jer će se mnogi ponovo učlanjavati u neke novootvorene grupe, pokušavajući da i dalje povređuju i zlostavljaju žene.

Podsećamo da je policija je, 2021. godine, pokazala da zna da je moguće ugasiti grupu na Telegram platformi i privesti administratore pravdi. Sada očekujemo još snažnije reagovanje od strane MUP-a i zaštitu bezbednosti žena u Srbiji.

Photo credit BIRN

Mi, članovi inicijative smo se obavezali da ćemo podići glas na svako nasilje prema ženama ali i svojim primerom ukazati na nove modele ponašanja koji će biti primer mladim muškarcima. Želimo da pošaljemo jasnu poruku dečacima i devojčicama u Srbiji. Nasilje nije dozvoljeno i kažnjivo je. Svako nedozvoljeno snimanje i distribucija takvih snimaka podležu krivičnoj odgovornosti. Potrebno je da institucije zaštite dostojanstvo žena i povećaju stepen njihove bezbednosti na internetu. Mladićima je potrebno podići svest o tome da je osvetnička pornografija zakonski je kažnjiva, a za žene veoma traumatična.

Zakon kaže da ko neovlašćeno načini fotografski, filmski, video ili drugi snimak nekog lica i time osetno zadre u njegov lični život ili ko takav snimak preda ili pokazuje trećem licu ili mu na drugi način omogući da se sa njim upozna, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Ako je u pitanju sadržaj na kojem je maloletna osoba, kazna može biti i do tri godine zatvora.

Podsećamo da je inicijativa “Ne posmatraj. Reaguj!” već tražila reakciju MUP.-a i tužilaštva za visoko tehnološki kriminal u slučajevima razmene fotografija intimnih delova tela žena snimljenih na javnim mestima.  Takođe smo tražili uvođenje osvetničke pornografije kao posebno krivnično delo koje se goni po službenoj dužnosti.