Uvesti osvetničku pornogradfiju kao zasebno krivično delo

Readakcija BIRN-a je objavila istraživačku priču Anđelije Milivojević o žrtvama osvetničke pornografije. Ona je obavila razgovore sa dvadesetšest žena koje su bile žrtve osvetničke pornografije za šta su tražile reakciju nadležnih institucija.

Inicijativa “Ne posmatraj. Reaguj!” zato traži od nadležnih institucija u Srbiji hitnu reakciju i pokretanje tužbi protiv svih, u tekstu, pomenutih vinovnika. U vreme kada je u Srbiji od početka 2023. godine ubijeno devet žena u partnerskom nasilju, izuzetno je važna pravovremena reakcija u svakom slučaju nasilja, naročito seksualnog nasilja. Neophodna je hitna izmena Krivičnog zakona i uvođenje osvetničke pornografije kao posebnog krivičnog dela. U buduće se ovo krivično delo mora goniti po službenoj dužnosti!

Ove potresne ispovesti su samo kap u moru slučajeva osvetničke pornografije kod nas. Podsećamo da su neke od žrtava bile maloletne u trenutku snimanja što je kažnjivo i po sadašnjim odredbama krivičnog zakona. Veoma zabrinjava podatak da je čak devet odsto srednjoškolki doživelo ovakvu vrstu nasilja, najčešće neovlašćenjim deljenjem njihovih fotografija u sajber prostoru. Na žalost reakcije tužilaštva niti policije, za sada, nema.

Policija je, 2021. godine, pokazala da je moguće ugasiti grupu „Nišlijke“ na Telegram platformi i privesti administratore pravdi. Kao i tada, tako i sada očekujemo snažni odgovor od strane MUP-a i zaštitu žena Srbije. Videli smo da je u 2022. godini policija uspešno reagovala i privodila one koji su neovlašćeno snimali žene u tržnim centrima, na bazenima… Na žalost moramo da konstatujemo da pravosuđe i pored svih dokaza još uvek nije donelo nikakvu presudu u vezi sa slučajem Telegram grupe „Nišlijke“.

Ukoliko i ovog puta slučajevi osvetničke pornografije ostanu bez reakcije nadležnih organa pitamo se kakvu poruku šaljemo dečacima i devojčicama u Srbiji. Mi članovi inicijative smo se obavezali da ćemo podići glas na svako nasilje prema ženama ali i svojim primerom ukazati na nove modele ponašanja koji će biti primer mladim muškarcima. Zato apelujemo na nadležne da upravo pošalju poruke da je svako nasilje kažnjivo. Potrebno je da zaštitimo dostojanstvo žena i povećamo stepen njihove bezbednosti. Mladićima je potrebno podići svest o tome koliko je osvetnička pornografija za žene strašna i traumatična, a i zakonski je kažnjiva.

Podsećamo da je svako snimanje nedozvoljeno i prema važećem krivičnom Zakonu. Ko neovlašćeno načini fotografski, filmski, video ili drugi snimak nekog lica i time osetno zadre u njegov lični život ili ko takav snimak preda ili pokazuje trećem licu ili mu na drugi način omogući da se sa njim upozna, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Ako je u pitanju sadržaj na kojem je maloletna osoba, kazna može biti i do tri godine zatvora.

Podsećamo da je inicijativa “Ne posmatraj. Reaguj!” već tražila reakciju MUP.-a i tužilaštva za visoko tehnološki kriminal u slučajevima razmene fotografija intimnih delova tela žena snimljenih na javnim mestima.