Uvrstiti i seksualno uznemiravanje u Protokole

Radna grupa za prevenciju i sprečavanje nasilja u sistemu obrazovanja i vaspitanja Ministarstva prosvete na sednici održanoj 20. decembra 2022. godine usvojila je listu zakonskih i podzakonskih akata koje je potrebno promeniti kako bi se primenile predložene mere. Ovo je rezultat višenedeljnog rada na prevenciji i suzbijanju vršnjačkog nasilja u školama.

Sa druge strane Inicijativa „Ne posmatraj. Reaguj!“ je na početku poslednje dve školske godine tražila od Ministarstva i rukovodstva škola da obrate posebnu pažnju na prevenciju seksualnog nasilja i uznemiravanja devojčica. Znamo da mnogo obrazovnih institucija nema usvojene Protokole kojima regulišu prevenciju seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja i rodno zasnovanog nasilja.

Stoga pozivamo Ministarstvo prosvete da prilikom slanja uputstva školama za izmenu Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, uvrste i zahtev za proveru protokola za sprečavanje seksulanog i rodno zasnovanog nasilja u školama. Zar treba da se desi opet slučaj seksualnog uznemiravanja ili nasilja pa da onda ponovo radna grupa predlaže nove mere.

Ovo je jedinstvena prilika u kojoj će sve škole u Srbiji menjati ovaj značajan dokument prevencije nasilja da se i protokoli oko rodno zasnovanog i seksualnog nasilja provere i na pravi način urede.

Nemojmo je propustiti!

 

Inicijativa „Ne posmatraj. Reaguj!“ je okupila muškarce koji žele da se bore protiv nasilja prema ženama. Oni su se potpisujući povelju “Muškarci protiv nasilja nad ženama”obavezali da će reagovati na svako ispoljavanje nasilja i da nikada neće posegnuti za bilo kojom vrstom nasilja prema ženama – fizičkom, verbalnom, seksualnom, psihološkom, ekonomskom ili nekom drugom.

Potpisujući povelju inicijativi se mogu priključiti svi drugi muškarci koji dele vrednosti nenasilja i poštovanja ženskih prava.

Priključite se našoj Viber zajednici na www.reaguj.org