Upoznati sve đake sa protokolima protiv nasilja

Inicijativa „Ne posmatraj. Reaguj“ želi svim đacima i nastavnicima uspešniju, produktivniju, nenasilnu i zabavniju novu školsku godinu, prepunu novih znanja i dobrih vibracija.

Pozivamo sve osnovne i srednje škole da na početku nove školske godine upoznaju učenice i učenike sa Posebnim protokolom za zaštitu dece od nasilja. Rukovodstva škola treba da provere sve propisane načine postupanja i da li su isti u saglasju sa Posebnim protokolom. Takođe, na prvim sednicama Saveta roditelja, potrebno je pokrenuti pitanje nulte tolerancije na nasilje i odrediti roditelje koji će biti članovi i članice školskih timova za borbu protiv svih oblika nasilja.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na prevenciju seksualnog nasilja i uznemiravanja devojčica. Znamo da mnogo obrazovnih institucija nema usvojene Protokole kojima regulišu prevenciju seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja.

Školice

U poslednjoj deceniji u Srbiji su napravljeni pomaci u prevenciji i reagovanju na nasilje nad decom. Usvojeni su odgovarajući zakoni i brojni protokoli koji se odnose na rad obrazovnih, zdravstvenih, ustanova socijalne zaštite, policije, sudova i tužilaštava. Od ove godine sve škole vannastavnih aktivnosti imaju obavezu da sistemski štite decu od eventualnog nasilja. Pozivamo vlasnike i zaposlene u privatnim školicama da se informišu o politici zaštite dece od nasilja i da se upoznaju sa neprihvatljivim oblicima ponašanja. To znači da svi koji rade sa decom moraju da znaju da prepoznaju nasilje, da adekvatno reaguju ako se ono dogodi i da o nasilju obaveste odgovorna lica u skladu sa psianim pravilima. Ova obaveza za privatni sektor je po prvi put uvrštena u novi Opšti protokol za zaštitu dece od nasilja koji je Vlada Srbije usvojila početkom 2022. godine.

Koleginice i kolege iz Užičkog centra za prava deteta su pripremili modele dokumenata koji se mogu iskoristiti.

Inicijativa „Ne posmatraj. Reaguj“ će tokom školske godine nastaviti da prati oblast nasilja u obrazovnim institucijama. Takođe ćemo stalno vršiti pritisak na nadležne da se problemom pre svega seksualnog nasilja preventivno bave. Pozivamo sve organizacije koje se bave problemom nasilja da u svojim sredinama i školama pokrenu ova i slična pitanja.

Potpiši

Pozivamo muškarce koji žele da budu saveznici u borbi protiv nasilja prema ženama da nam se priključe potpisujući Povelju na www.reaguj.org

Inicijativa „Ne posmatraj. Reaguj!“ je okupila muškarce koji žele da se bore protiv nasilja prema ženama.