Koordinaciono telo da odmah reaguje

U svom apelu od 1. 9. 2022. Inicijativa Ne posmatraj. Reaguj! pozvala je sve privatne vlasnike škola, školica, sportskih klubova, umetničkih i kulturnih radionica .. da poštuju uredbu Vlade Republike Srbije i usvojeni Opšti protokol za zaštitu dece od nasilja, samim tim i od seksualnog nasilja.

Nije prošlo ni dve nedelje od našeg apela desio se novi slučaj masovnog silovanja devojaka (od kojih su neke i maloletne) u jednom konjičkom klubu u Beogradu. Podsećamo da je policija 12.9.2022. uhapsila vlasnika konjičkog kluba iz Barajveva M. Đ. zbog sumnje da je silovao ili pokušao silovanje deset devojaka, među kojima ima i maloletnica.

Pozivamo Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije  da hitno reaguje, pozove nadležna ministarstva i pokrene kampanju informisanja svih sportskih, umetničkih, jezičkih … i drugih škola i klubova o njihovim obavezama prema Opštem protokolu za zaštitu dece od svih oblika nasilja.

Podsećamo da od 2022. godine sve škole vannastavnih aktivnosti imaju obavezu da sistemski štite decu od eventualnog nasilja. To znači da svi koji rade sa decom moraju da znaju da prepoznaju nasilje, da adekvatno reaguju ako se ono dogodi i da o nasilju obaveste odgovorna lica u skladu sa usvojenim pisanim pravilima. Takođe potrebno je izraditi protokole reagovanja u slučajevima nasilja i sa njima upoznati sve roditelje i decu koja pohađaju škole, kurseve ili igraju u sportskim klubovima.

Država je dužna da zaštiti decu od svakog oblika nasilja pa i seksualnog. prevencija nasilja mora postati standard u svim institucijama koje se bave decom!

Koleginice i kolege iz Užičkog centra za prava deteta su pripremili modele dokumenata koji se mogu iskoristiti. Takođe verujemo da i Prijatelji dece Srbije stoje na raspolaganju.

Apelujemo na sve medije da profesionalno izveštavaju, čuvaju dostojanstvo žrtava koristeći smernice koje su izradile Novinarke protiv nasilja. Molimo sve medije da ne ponavljaju greške iz slučaja glumica koje su trpele seksualno nasilje u školi glume Miroslava Aleksića.