Eksplozija nasilja

Inicijativa “Ne posmatraj Reaguj!” izražava najdublje saosećanje sa roditeljima, porodicama, kolegama i prijateljima svih ubijenih devojčica i dečaka i radnika obezbeđenja osnovne škole „Vladislav Ribnikar“ iz Beograda.  Svim povređenima želimo brz oporavak u nadi da će imati odgovarajuću podršku da ovu traumu što pre uspešno prebrode. Godinama već ukazujemo na porast nasilja u našem društvu na koje se adekvatno ne reaguje.

Podsećamo da je ove godine do sada ubijeno četrnaest žena u partnerskom nasilju, na šta sistem još uvek nije pružio adekvatan odgovor. I u ovoj tragediji ubijeno je sedam devojčica. Kontinuirano ukazujemo na sve pojave u društvu koje su nas dovele do ove tragedije i zločina koje je počinilo dete. Na sve te pojave nema sistemskih odgovora. Nema ni dovoljno snage da se sa njima kao društvo nosimo. O radu institucija ne bismo da trošimo reči.

Među ovim pojavama prepoznajemo pre svega relativizaciju nasilja kao sredstva za rešavanje svih problema u društvu. Takođe prepoznajemo i promociju u javnosti mačo kulture, zloupotrebe moći, posedovanja oružja, muškog nasilja bilo u porodičnom i partnerskom kontekstu.

Uloga medija u promociji nasilja je zabrinjavajuća. Medijsko izveštavanje o nasilju je tabloidno, senzaciolalističko, sa učestalim povredama profesionalnih novinarskih standarda. Nastupi poznatih ličnosti kakterišu agresija i verbalno nasilje, a u poslednje vreme i spremnost na fizičko nasilje. Kao društvo smo izgubili osećaj za druge, humanost, solidarnost i vrednovanje ljudskog života kao najviše vrednosti ljudske civilizacije.

O školskom sistemu može se govoriti mnogo. Naše inicijative o unapređenju protokola o postupanju u ustanovi u odgovoru na nasilje, zanemiraivanje i zlostavljanje nisu našli na dobar prijem. U atmosferi u društvu kakva je kreirana, školama je oduzet autoritet i značaj koji su nekada imale. Loš materialni položaj prosvetnih radnika čini da su nastavnici razapeti između vlastitog socijalnog položaja, pritiska sitema i očekivanja roditelja. Potrebno je pretresti sve pravilnike kojima se procenjuje bezbednost dece u školama.

A kada smo kod roditelja očigledno je potrebno mnogo više uraditi na njihovom osnaživanju i opdgovarajućoj podršci. Oni su u ovo doba krize rastrzani na više strana trudeći se da svojoj deci obezbede najbolje. U toj rastrzanosti očigledno je da ne mogu da odgovore na izazove vremena i okruženja.

Sistem je zakazao i pokazao da je nedovoljno spreman za krizne situacije. Iznošenje liste imena sa imenima dece koja su se na njemu nalazila je velika greška. Takođe promovisanje nasilja od visokih državnih službenika u danu tragedije ne sme da se ponovi.

Inicijativa će, pored svog programa, u saradnji sa organizacijama iz mreže Men Engage tražiti dodatne modele rada sa muškarcima na prevenciji i smanjivanju nasilja.