Za dobro dece Srbije

Slučaj  seksualnog zlostavljanja mladih žena i devojčica u Istraživačkoj stanici Petnica je peti veliki slučaj seksualnog nasilja sa kojim se javnosti u Srbiji suočila od početka ove godine. Takođe, ovo je drugi slučaj seksualnog nasilja u obrazovnim institucijama koje realizuju vanastavne aktivnosti dece. Ovaj slučaj je poseban po tome što se radi o važnoj i uglednoj obrazovnoj instituciji u našoj zemlji. Podsećamo da u Petnicu odlaze najtalentovanija deca koju ova zemlja ima. Ako Petnica nije bila imuna na ovaj vid nasilja i seksualnog uznemiravanja, to znači da nema ni jedne obrazovne institucije u kojoj se slične stvari ne dešavaju. To nas sve veoma brine.

Neophodno je uspostaviti jasne i efikasne mehanizme za prijavu nasilja u svim obrazovnim institucijama kako bi se garantovalo bezbedno okruženje, kako u obrazovnim institucijama tako i u programima u kojima se deca bave dodatnim aktivnostima: sportom, umetnošču, naukom… Potrebna je široka društvena akcija svih koji žele dobro deci u Srbiji da se uredi ko i pod kojim uslovima može raditi sa decom. Nasilnici su oko nas i potrebni su nam kodeksi, strožija pravila registracije, aktivnije učešće roditelja i veća transparentnost rada svih organizacija koje se bave aktivnostima koja su povezana sa decom.  Proces selekcije  i nadzora  nad onima koji sa decom rade mora biti vođen sa pažnjom i odgovornošću.

Pozivamo sve, a naročito muškarce da prilikom iznošenja komentara brinu o dostojanstvu žrtava i onih devojčica i žena koje su progovorile o svom iskustvu. Njima je danas potrebno naše razumevanje i podrška, a ne relativizacija i osuda. Mi koji nismo takvi moramo biti najsnažnije ohrabrenje i oslonac ženama u ovakvim situacijama.

U situacijama nasilja uvek je važno saslušati šta imaju da kažu žrtve, obratiti se ili ih uputiti da se same obrate specijalizovanim organizacijama i institucijama koje mogu da pruže pomoć. Nikada ne sme biti relativizacije njihovog iskustva proživljenog nasilja.

Tužilaštvo i druge institucije treba priroritetno da se bave ovakvim slučajevima, jer prijavljeno seksualno uznemiravanje, ucenjivanje ili silovanje, mora biti hitno istraženo i sudski gonjeno. Žrtve i njihove porodice mesecima iščekuje odgovore institucija  i podizanje optužnica. Sa tim se ne sme biti kalkulacija.

Ovo je još jedan važan trenutak u kome pozivamo muškarce da budu saveznici u borbi protiv nasilja prema ženama i da nam se priključe potpisujući Povelju na www.reaguj.org

Inicijativa „Ne posmatraj. Reaguj!“ je okupila muškarce koji žele da se bore protiv nasilja prema ženama.
Istaknuti vizuelni umetnik Slavimir Stojanović Futro je volonterski kreirao vizuelni identitet inicijative.
Hvala mu beskrajno na tome.