STOP nasilju prema ženama

Danas je 25. novembar Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama i mi muškarci, koji nismo takvi, u solidarnosti sa svim ženama koje trpe nasilje glasno kažemo STOP nasilju. Čitava prethodna godina, kod nas u Srbiji, bila je obeležena različitim slučajevima nasilja. Ovi slučajevi su podigle vidljivost i značaj ove strašne teme u javnosti. Javnost je sa pravom često bila uznemirena. Protresen je sistem i pokazalo se da je on još uvek slabašan, naročito u delu pravosuđa.

Femicid je i u ovoj godini nastavljen. Do novembra meseca u 2021. godini  u Srbiji ubijeno je 22 žena. Za još pet slučajeva ubistava žena se sumnja na femicid. Država još uvek nije napravila sistem za prikupljanje informacija o ubijenim ženama već to i dalje rade koleginice iz ženskih organizacija čitajući medije i portale.  Ova ubistva su počinili partneri, bivši partneri ili supružnici i tome se mora stati na put.

Svet se menja i zato pozivamo sve muškarce da se menjaju i da ne budu ti koji misle da mogu fizičkom snagom ili psihološkim maltretiranjem rešiti bilo koji problem u međusobnim odnosima. Ljubomorom se ne pokazuje ljubav i zato niko nema pravo nikome da oduzme život. Znamo da su seksualno uznemiravanje i zlostavljanje i svi drugi oblici nasilja nad ženama prisutni svuda – unutar različitih profesija, svih nacionalnih, etničkih ili socijalnih grupa. Mi muškarci koji nismo takvi podižemo glas protiv nasilja i kažemo da ćemo uvek ženama biti najsnažnije ohrabrenje i oslonac. Aktivno ćemo se boriti protiv relativizacije, osporavanja i pitanja kao što su “Zašto se sada javila, Šta je čekala tolike godine, Šta je sa njim tražila?”

Takozvane priče iz muške svlačionice, osvetnička pornografija, posmatranje žena kao objekta, komentarisanje izgleda i oblačenja, normalizovanje seksualnog nasilja kroz rečenice: “Dobila je šta je tražila ili Sama je kriva” zvono su za uzbunu. Neophodno je da, kad čujemo ove rečenice ili prepoznamo nasilno ponašanje, reagujemo, upozorimo i zatražimo odgovornost. I to ne samo nasilnika, već i svih koji ga štite i pomažu mu.

Menjajte se muškarci. Ne budite nasilni. Poštujte žene!

Nasilje nad ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje nad ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce. Nasilje nad ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira. – Definicija nasilja nad ženama po dokumentima Ujedinjenih nacija

25. novembar je odabran kao dan sećanja na sestre Mirabel (Patria, Minerva i Maria Tereza), koje su ubijene od strane diktatora Dominikanske Republike Rafaela Trujilla. 25. novembar proglašen je Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama na prvoj konferenciji feministkinja Latinske Amerike i Kariba (Feminist Encuentro) održanoj u Bogoti 1981. godine. Na konferenciji, žene su govorile o nasilju u porodici, silovanju i seksualnom zlostavljanju, te nasilju koje žene trpe pod režimima, uključujući torturu i nasilje nad političkim zatvorenicama.

Godine 1999. Ujedinjene Nacije su rezolucijom 54/134 službeno potvrdile 25. novembar kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Ovaj datum takođe ozačava početak kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.