Postali smo članovi MenEngage mreže

Inicijativa “Ne posmatraj. Reaguj!” postala je članica globalne MenEngage alijanse učlanjujući se u regionalnu MenEngage Europe mrežu. Nakon sprovedene ankete članova Inicijative u kojoj je jednoglasno podržano pristupanje mreži, tim Inicijative je kontaktirao sekretarijat i popunio pristupnicu. Prethodne nedelje nakon verifikacije naših podataka i intervjua, sekretarijat mreže nas je obavestio da nas prima u članstvo MenEngage mreže.

Već u petak 30. marta smo bili pozvani na regularni sastanak evropskog dela mreža. 16 učesnika iz velikog broja zemalja Evrope imalo je priliku da od predstavnika i predstavnica Sekretarijata mreže čuje sve novosti i planove za 2023. godinu. Naša inicijativa je lepo predstavljena na sastanku i u sledećim mesecima očekujemo da se u punom kapacitetu uključimo u rad mreže.

Ključni motiv za članostvo u mreži je pre svega korišćenje resursa mreže, njihovog znanja i iskustva za naš budući rad. Seminari, konferencije i kampanje koje oni globalno sprovode verujemo da će pomoći i muškarcima u Srbiji da menjaju svoje ponašanje.

MenEngage Europe (MEE)

MenEngage Europe je formiran 2009. godine kao evropski ogranak globalne MenEngage alijanse. Globalna MenEngage alijansa se sastoji od više od 1.000 organizacija koje zajedno ili pojedinačno rade na uključivanju muškaraca i dečaka u postizanje rodne ravnopravnosti i unapređenja ljudskih prava i socijalne pravde. Alijansa se bori za svet u kome svi mogu da uživaju u zdravom životu  kako bi se postigao svet u kome svi mogu da uživaju u zdravim, bogatim i ravnopravnim odnosima i ostvaruju sve svoje potencijale. Regionalna mreža MenEngage Europe, kojoj i Inicijativa pripada, sastoji se od oko 100 članica iz 33 evropske zemlje.