Uvedite reč ravnopravnost u Smernice

Inicijativa „Ne posmatraj. Reaguj!“ već treću godinu za redom traži od Ministarstva prosvete, osnovnih i srednjih škola da se u Posebne protokole za zaštitu dece od nasilja uvede i zaštita od seksulanog i rodno zasnovanog nasilja.

Prateći ovih dana izjave u vezi sa „Smernicama za organizaciju i realizaciju obrazovno – vaspitnog rada u školskoj 2023/24 godini“ primetili smo da se reč ravnopravnost, kao ni rodna ravnopravnost i rodno zasnovano nasilje uopšte ne pominju. Smatramo da se ne možemo boriti protiv nasilja, kako u društvu tako i u školama, ako izostavimo specifičan vid nasilja kojim su izložene pre svega devojčice, devojke i mlade žene.

Stoga je potrebno da Ministarstvo uključi rodnu komponentu u pripremljene Smernice. Škole moraju obratiti posebnu pažnju na prevenciju seksualnog nasilja i uznemiravanja devojčica svih uzrasta. Znamo da mnogo obrazovnih institucija, na žalost, nema usvojene posebne Protokole kojima regulišu prevenciju seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja u školama te je tako još važnije naglasiti u Smernicama.

Članovi Inicijative stoje na raspolaganju Ministarstvu prosvete i školama sa svojim obrazovnim programima, iskustvom i savetima pomognu u radu sa svom decom, a pre svega sa dečacima na teme rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja.

Svesni smo da je ogroman teret prebačen na nastavnike i nastavnice i nadamo se da će od Ministarstva ali i Vlade Republike Srbije oni dobiti svu neophodnu pomoć i podršku. Verujemo da će Ministarstvo iskoristiti septembar mesec za konsultacije sa svim akterima i stručnom javnošću a naročito Savetima roditelja.