Održana radionica u Novom Sadu

U četvrtak 8. decembra u okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama održana je radionica “Muškarci protiv nasilja prema ženama”. Ova radionica je bila namenjena pre svega studentima, ali i studentkinjama svih fakulteta na Novosadskom Univerzitetu.

Radionicu je vodio Miloš Đajić iz inicijative „Ne posmatraj. Reaguj!“. Radionica je održana u zgradi Rektorata i na njoj je učestvovao veliki broj studentkinja i studenata kao i građanki Novog Sada.

Radionica

Radionica je bila osmišljena kao razgovor u vezi sa rodnim kutijama, zajedničkom gledanju filma “Muška kutija” i razgovoru o ulozi, muškaraca u Srbiji danas. Učesnici i učesnice su veoma precizno detektovali razlike u ponašanju i vaspitanju između muškaraca i žena. davali su životne primere koje smo sve na tabli beležili. na kraju smo razgovarali o rodnim ulogama i šta je to što mi možemo da uradimo.

Zatim smo pogledali film muška kutija koji je pomogao da razumemo da patrijahlani obrasci koji se nameću muškarcima i ženama nisu posebno vezani za Srbiju već da su internacionalni. Na mnogim mestima na kugli zemaljskoj muškarcima se govori da ne smeju da plaču, da treba da udare, da su žene manje vredne, da mogu da budu neuredni, neodgovorni a da uvek ima neka žena da brine o njima.

Oblici nasilja

U najavi radionice posebno je bilo istaknuto da su žene godinama bile predvodnice u prevenciji i borbi protiv nasilja. Inicijativa smatra da je potrebno da se što više muškaraca takođe priključi ovoj borbi i da podršku ovoj važnoj društvenoj temi. Pričali smo o oblicima nasilja i primerima njihovog ispoljavanja. Dotakli smo se mnogih aktuelnih tema kao što je seksualno uznemiravanje, muško ženski odnosi i potreba za muško ženskim dijalogom.

Kao jedan od uticaja patrijahalnih obrazaca na mlade muškarce, naveden je primer povećanja broja saobraćajnih nezgoda u kojima život gube mladi, prvenstveno mladi muškarci. Procenat poginulih je u ovoj godini dramatično uvećan za preko 40%.

Zaključili smo da muškarci mogu doprineti zaustavljanju nasilja kroz uticaj na druge muškarce, a naročito dečake. Svojim pozitivnim primerima i angažovanjem oni mogu da ukazuju na to da je potrebno menjati društvene norme kako bi se izgradilo društvo ravnopravnosti.

O inicijativi

Inicijativa „Ne posmatraj. Reaguj!“ ima regionalni karakter i omogućila je muškarcima da se potpisivanjem povelje „Muškarci protiv nasilja prema ženama“ na veb stranici reaguj.org aktivno uključe u borbu protiv nasilja prema ženama i njihove diskriminacije. Rad inicijative je oslonjen na UNITE kampanju i deklaraciju koju je 2008. godine pokrenuo raniji generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki Mun, sa ciljem prevencije i eliminacije nasilja prema ženama i devojčicama širom sveta.